Monday, August 19, 2019
bằng chứng của Fucoidan

Kể từ ngày 1 tháng 1-2019, quý vị tại TP. Hồ Chí Minh khi mua 5 chai Fucoidan 95% sẽ được tặng 1 nón bảo hiểm Tiêu Diệt Ung Thư.

Chương trình sẽ tiếp tục cho đến khi có thông báo mới.

Thân ái,